Ubytovací řád - apartmán LauMar

Apartmán LauMar

Přejít na obsah
Ubytovací řád

-V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.
-Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být vyhověno, za předpokladu, že následující termín nebude již rezervován.
-Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ukončí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době apartmán předá provozovateli či jeho zástupci. Pokud tak host neučiní, je provozovatel ubytování nebo jeho zástupce oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z apartmánu vystěhovat.
-V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid v obci.
-V den nástupu se host může v apartmánu ubytovat nejdříve v 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
-Za pobyt  je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny při příjezdu, nebylo-li tak provedeno předem na účet majitele. V případě složení zálohy za pobyt na účet majitele, uhradí host zbylou čátku za pobyt na místě ubytování.
-Zvířata nejsou povolena.
-Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je zakázáno ve všech prostorách apartmánu, kromě venkovních prostor (zahrádka) – zde je kouření povoleno.
-V apartmánu ani na přilehlém pozemku nesmí host bez souhlasu provozovatele apartmánu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z apartmánu je host povinen  zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.
-Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu maximálně 5 osob nebo vyšší počet osob než byl nahlášen.
.
Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).
.
Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
.
Zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete.
.
Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.
.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu i na přilehlém pozemku.
V apartmánu se přezouvá.
Za škody způsobené hostem na majetku apartmánu odpovídá host a je povinen je uhradit na účet provozovatele nejpozději do 5 dnů od ukončení pronájmu.
V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem apartmánu využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.


Před ukončením pronájmu je ubytovaný povinný vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu.
Ubytovaný host v apartmánu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel apartmánu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
Vstup na okolní pozemky apartmánu, do bazénu, a na zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.


Přejeme Vám příjemný pobyt a doufáme, že budete spokojeni. V případě jakýchkoliv problémů, či dotazů, nás neváhejte kontaktovat.

Apartmán LauMar
K.H.Borovského 60, Bzenec 696 81

Odpovědná osoba :
Marián Dolák
Pádoly 19
Zubří  756 54

Kontakty : 608 566 938 , 775 259 399

Návrat na obsah